Půjčovna paddleboardů v Jihlavě na Vysočině

Pro objednání paddleboardů prosím pište nebo volejte předem na camp@pavov.com nebo +420 776 293 393.

Paddleboarding je dynamicky se rozvíjející vodní sport původem z Havajských ostrovů, při kterém stojíte na stabilním plováku a k pohybu po vodní hladině používáte dlouhé pádlo. Při tomto sportu si zlepšíte rovnováhu, koordinaci, fyzickou kondici a rovnoměrně zapojíte svaly celého těla. Paddleboarding je určený pro všechny věkové kategorie a díky své překvapivé jednoduchosti si jízdu rychle osvojí a užije i začátečník.

V kempu Pávov u Jihlavy na Vysočině si nyní můžete tento sport sami vyzkoušet na 16 hektarovém Pávovském rybníce hned u kempu. V naší půjčovně paddleboardů pro Vás máme k dispozici několik paddleboardů. Paddleboard si můžete zapůjčit i na výlet nebo na dovolenou v ČR i v zahraničí. Pronájem může být také zajímavá alternativa v případě, kdy vlastníte pouze jeden plovák, ale rádi byste na výlet vyrazili ve větším počtu.

Přijdťe si vyzkoušet paddleboarding do kempu Pávov na Vysočině!

Paddleboardy půjčujeme na recepci kempu. Půjčovna je vybavena nafukovacími, velmi odolnými paddleboardy z dvouvrstvého PVC, proto jsou vhodné i na sjíždění řek nebo k použití na moři. Součástí vybavení jsou pádla a záchranné vesty.

Ceník půjčovného paddleboardů pro sezonu 2021

1 hodina 130 Kč 1 týden 1900 Kč
2 hodiny 220 Kč 8 dní 2050 Kč
3 hodiny 300 Kč 9 dní 2200 Kč
4 hodiny 370 Kč 10 dní 2350 Kč
5 hodin 430 Kč 11 dní 2500 Kč
1 den 500 Kč 12 dní 2650 Kč
2 dny 900 Kč 13 dní 2800 Kč
3 dny 1150 Kč 2 týdny 2900 Kč
4 dny 1400 Kč 3 týdny 3500 Kč
5 dní 1600 Kč měsíc 4000 Kč
6 dní 1800 Kč delší doba dle domluvy

Ceny platí pro zapůjčení 1 ks paddleboardu včetně batohu a pumpy, pádla a v případě potřeby i vesty, také je možnost bezplatně využít sprchy v areálu kempu.

Provozní řád půjčovny paddleboardů

 1. Nájemce je povinen předložit platný průkaz totožnosti, a alespoň jeden další platný průkaz totožnosti jiné osoby, anebo složit zálohu v dohodnuté výši.
 2. Stand Up Paddle boarding (SUP) se pronajímá na dohodnutou dobu. Dobou nájmu se rozumí čas od doby převzetí SUP až do doby jeho vrácení.
 3. Nájemné je splatné ihned pří převzetí SUP. Při překročení dohodnuté doby užívání bude účtováno dodatečné nájemné ve výši 50,- Kč za každých započatých 30 minut.
 4. Nájemné se nevrací, i když doba pronájmu nebude zcela využita.
 5. Podpisem nájemní smlouvy nájemce přebírá odpovědnost za převzatý SUP.
 6. Nájemce je při převzetí SUP povinen zkontrolovat jeho stav a ihned vytknout viditelné vady či poškození.
 7. Nájemce je povinen užívat SUP řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, a chránit jej před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 8. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení SUP, je nájemce povinen oznámit to bez zbytečného odkladu provozovateli. Byla-li nájemcem složena záloha, je pronajímatel oprávněn tuto zálohu použít na úhradu vzniklé škody, nebo úhradu dlužného nájemného při překročení doby nájmu. Za běžné opotřebení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 9. Nájemce užívá SUP na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu, kterou při užívání SUP způsobí nájemce sobě nebo druhým.
 10. Vedoucí půjčovny může odmítnout pronájem SUP bez udání důvodu.
 11. Povinností každého nájemce je seznámit se se stručným výtahem z řádu plavební bezpečnosti a dodržovat jej.


Back to top